Program Arbeta smart 2017 – spår 2

Här hittar du programmet för spår 2 den 9 maj på Arbeta smart inom planering & byggande 2017. Den 8 maj hålls alla presentationer i plenum. Den 9 maj finns det två parallella spår och du är välkommen att gå mellan dem. Spår 2 har störst fokus på digitalisering inom byggande, men innehåller även presentationer som rör plansidan.

>>Till programmet för spår 1 med fokus på planering

Tisdag 9 maj spår 2

Kl 08.30-16.00

08.30–10.00 4B. AKTUELLA BIM-TILLÄMPNINGAR

Moderator: Olle Samuelson

Slussen – BIM-projektering för modellbaserad produktion

Johan Stribeck, Tikab och David Möller, VDC-strateg, Stockholms stad

Slussen är ett extremt infrastrukturprojekt i Stockholm. Slussen är en av Stockholms största knutpunkter för samtliga trafikslag, samtidigt som det är en uppskattad mötesplats. Slussen byggs om vart 100:e år och nu är det dags igen. För att kunna projektera anläggningen på effektivast möjliga sätt samtidigt som den byggs, har beställaren Stockholms stad haft en hög ambition kring BIM och VDC. I detta föredrag berättar Stockholms stads VDC-strateg David Möller om varför man haft dessa ambitioner och konsultgruppens VDC-ansvarig Johan Stribeck om hur man har lagt upp arbetet under projekteringen för att säkerställa modelleveranser av hög kvalitet för produktion.

Till Johan Stribeck och David Möllers presentation

Stockholms tunnelbaneutbyggnad och hur Järfälla kommun möter planerna

Mårten Frumerie, Stockholms läns landsting och Emelie Grind och Martin Ehrlén, Järfälla kommun
Till Mårten Frumeries presentation
Till Emelie Grinds presentation
Till Martin Ehléns presentation

BIM, UAV-modeller och terräng kombinerade i illustration av stort broprojekt i Danmark

Håkan Engman, Agency9
Till Håkan Engmans presentation

Industriella processer med BIM som motor

Jerker Lessing, BoKlok
Till Jerker Lessings presentation

10.00–10.30 FIKA

10.30–12.00 5B. UTMANINGAR OCH FRAMSTEG

Moderator: Mårten Lindström

Byggbranschens utmaning: digitala lösningar

Lars Albinsson, Maestro och Petter Jurdell, SABO
Till Lars Albinssons presentation
Till Petter Jurdells presentation

Bygglogistikcenter i Norra Djurgårdsstaden

Fredrik Bergman, Stockholms stad
Till Fredrik Bergmans presentation

Effektivare försörjning med digitala processer

Peter Fredholm, BEAst
Till Peter Fredholms presentation

Uppkopplade fastigheter ger effektiv drift

Claes Magnusson, vd, Skolfastigheter i Stockholm AB
Till Claes Magnussons presentation

12.00–13.00 LUNCH

13.00–14.30 6B. NU HÄNDER DET!

Moderator: Mårten Lindström

Riktlinjer och testbäddar – korta presentationer och panelsamtal

 

Hur uppnås ett obrutet informationsflöde från projekt till förvaltningen

Ulf Ström och Harald Norenes, TCG-PLM
Till Ulf Ström och Harald Norenes presentation

Det ser så enkelt ut när BIM-modellen snurrar på skärmen. Men egentligen handlar det om att serviceteknikern ska ha rätt detalj med sig ut på sitt serviceuppdrag, flera år efter att projektet avslutats. Först då vet man att arkitekten satte rätt benämning på artikeln/objektet när hen ritade den första delen. Så hur uppnår man det?

TCG PLM har lång erfarenhet av hur man definierar och implementerar nya affärsprocesser i många olika branscher bl.a. inom kärnkraftsindustrin och på energibolagen. Så vad krävs för att skapa ett obrutet informationsflöde i byggbranschen?

Systemet CoClass – äntligen gemensamma begrepp

Helena Dahlberg, Svensk Byggtjänst
Till Helena Dahlbergs presentation

14.30–15.00 FIKA

15.00–16.00 7B. KRAVSTÄLLNING OCH STYRNING

Moderator: Lars Lidén

Projektledning med tydlig struktur

Hayar Gohary, Akademiska Hus
Till Hayar Goharys presentation

Kravställning – viktigt för att få effekt

Annelie Norlin, enhetschef och "BIM-general", Trafikverket

Trafikverket ska ha en digital anläggning i världsklass. Vi ska driva på utvecklingen av BIM i nationella och internationella sammanhang. Vi arbetar för att uppnå EN gemensam digital anläggning som möter verksamhetens informationsbehov.
Till Annelie Norlins presentation

BIM i staten – ett samlat grepp för styrning av BIM

Lars Lidén, Meta
Till Lars Lidéns presentation

>>Till programmet för spår 1 med fokus på planering

>>Till programmet för 8 maj