Program för Arbeta smart 2017

Här hittar du programmet för Arbeta smart inom planering & byggande 2017 den 8–9 maj i Stockholm. Konferensens tema är smarta lösningar och arbetsprocesser inom planering, byggande och förvaltning. Här är visualisering och ett effektivt och obrutet informationsflöde viktiga delar. 

På denna konferens får du hela perspektivet – från idé och planering till byggande och förvaltning av den byggda miljön.

Program i plenum 8 maj

Under konferensens första dag tar du del av utvecklingen i stort inom området och blir inspirerad av insiktsfulla huvudtalare och paneldeltagare. Vi ger dig hela kartan med regeringsuppdrag och innovationsprogram, och lyfter fram dagens allra bästa exempel på smarta lösningar och vad framtiden har att erbjuda.

I samhällsbyggnadssektorn pågår nu stora förändringsprocesser som bland annat innebär att traditionella arbetssätt omprövas, nya medarbetare rekryteras och roller förändras. Under dag ett belyses detta med exempel från företag och kommuner.

Dagen avslutas med en middagsbuffé.

>>Till programmet för 8 maj

huvudtalare arbeta smart
Keynotetalare: bostads- och digitaliseringsministern Peter Eriksson, Johanna Frelin, vd på Tengbom och Jan Helin, programdirektör SVT.

Två programspår 9 maj

Dag två erbjuder två spår med fördjupningar. Programmet kommer att innehålla goda exempel och erfarenhetsutbyte inom till exempel:

  • digital planprocess
  • effektiva och obrutna informationsflöden
  • visualiseringar och analyser
  • öppna data
  • medborgardialog
  • planeringsunderlag och information för byggande och förvaltning, där geografiska analyser och BIM skapar nya förutsättningar.
 

>>Till programmet för spår 1 med mer fokus på planering

>>Till programmet för spår 2 med mer fokus på byggande

Konferensen kommer att ge dig kvalitativ information från inspirerande och duktiga talare. Det kommer även finnas gott om tillfällen för nätverkande med andra som vill föra utvecklingen framåt.