Partner till Arbeta smart 2017

lantmateriet space 400

Lantmäteriet

malin klintborg 200Nu har vi nöjet att presentera Lantmäteriet som partner till konferensen. Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till de olika uppgifterna hör även att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Lantmäteriet har fått regeringens uppdrag att verka för Digitalt först – för en smartare samhällsbyggnadsprocess. Målsättningen är att verka för en enklare, öppnare och mer effektiv planerings- och byggprocess.

– Vi sponsrar konferensen eftersom den ligger helt i linje med vårt uppdrag Digitalt först – för en smartare samhällsbyggnadsprocess, säger uppdragsledare Malin Klintborg, Lantmäteriet.


sveriges byggindustrier banner 360

Sveriges Byggindustrier

bjorn wellhagen naringspolitisk chef expert bi 2Vi har nöjet att presentera Sveriges Byggindustrier som partner till konferensen. Sveriges Byggindustrier är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, special- och anläggningsföretag verksamma på den svenska byggmarknaden. Organisationen har ca 3500 medlemsföretag. Några av våra viktigaste uppgifter är att skapa förutsättningar för en sund konkurrens, säkra arbetsplatser, ett ökat bostadsbyggande och en kontinuerlig kompetensförsörjning.

– Sveriges Byggindustrier har valt att delta som partner eftersom digitaliseringen underlättar vår vision om ett hållbart samhällsbyggande i världsklass, säger Björn Wellhagen, näringspolitisk chef Sveriges Byggindustrier.