Konferens: Arbeta smart inom planering & byggande 2014

– För hållbara städer och regioner

Den 15e konferensen om att arbeta smart inom planering och byggande arrangerad av Boverket och ULI Geoforum.

Datum: 5-6 februari 2014
Plats: Westmanska palatset, Holländargatan 17, Stockholm

På detta årliga arrangemang presenteras goda exempel på hur nya metoder, media och verktyg, i synnerhet geografisk IT, används inom stadsplanering och regionutveckling. Hållbara städer och regioner är tema för konferensen.

>> Program


>> Foton och deltagarkommentarer från arrangemanget

>> Sammanfattning av konferensen

Målgrupp

Konferensen vänder sig till praktiskt verksamma handläggare och chefer i kommuner, myndigheter och företag som arbetar inom samhällsplanering.

Kontakt

Kontaktpersoner gällande programmet är:

Kerstin Hugne, 045-5353122, Boverket
Lisa Samuelsson, 073-5073162, ULI Geoforum

kompetens studenter utbildning

arbeta smart inom planering & byggande stad