Heldag om AI | Berättelsen så här långt

Heldag om AI | Berättelsen så här långt

Vad görs inom AI inom samhällsbyggnadssektorn? Vilka affärs- och samhällsnyttor bidrar AI-lösningar till? Vad funkar bra och var finns utmaningarna? Vad kan vi som organisationer och individer lära av varandras erfarenheter för att faktiskt komma igång med AI?

Datum: 31 augusti 2022
Tid: 09.30-15.00
Plats: Digitalt
Anmälan: Anmäl dig här

Innovationsprogrammet Smart Built Environments strategiska satsning Kraftsamling – AI i samhällsbyggandet bjuder in till en heldag med fokus på tillämpad AI inom samhällbyggnadssektorn. Under dagen delar behovsägare och AI-specialister med sig av faktiska lärdomar och erfarenheter. Eventet riktar sig till aktörer inom samhällsbyggnadssektorn som vill komma igång med sin AI-resa och göra det på ett sätt som genererar största möjliga affärs- och samhällsnytta.

Program

09.30 | Kick-off och välkommen

Projektledarna för Kraftsamling AI hälsar välkommen: Mariell Juhlin, Marcus Weiland, Johan Bergman och Ann-Kristin Belkert

09.45 | Tre användarfall inom AI - resultat, misstag och lärdomar så här långt

Behovsägare och AI-specialister involverade i tre faktiska användarfall i olika faser av samhällsbyggnadsprocessen berättar om resultat, misstag och lärdomar från att gå från ord till handling.

  • Ett hållbart energisystem redan i planeringsfasen med Mälarenergi, Västerås Stad, ABB, Utilifeed och Renbloc.

  • En säker byggarbetsplats med Rise, Ramirent, Skanska, NCC och Viscando.

  • Kostnadseffektiv och skalbar drift- och energioptimeringslösningar med Vasakronan, Akademiska Hus och Myrspoven.

11.15 | De första stegen i vår AI-resa - så kom vi igång

Olika grupper av behovsägare berättar hur de kom igång med AI med hjälp av Kraftsamling AI tillämpningsstöd, vad som krävs av individer och organisationer för att komma igång samt hur det fungerar att samarbeta med andra behovsägare runt liknande behov.

  • Göteborgs, Allingsås och Örebro kommuner berättar om hur de formulerat ett gemensamt behov av AI för att automatisera insamling och vektorisering av geodata från flygfoton och vilka nyttor det kan leda till på sikt.

  • Karlskrona och Örebro kommun berättar om hur de jobbat explorativt för att identifiera potentiella AI-tillämpningar som kan bidra till ökad social hållbarhet inom samhällsplanering och statsutveckling.

12.00 | Lunchpaus

13.00 | Omvärldsspaning - goda exempel från omvärlden

AI Arena och inbjudna gäster delar goda exempel från Sverige och resten av världen och diskuterar områden där det finns störst potential att skapa nyttor med hjälp av AI inom just samhällsbyggnadssektorn

Omvärldsspaning med AI Arenas parter Geoforum Sverige, BIM Alliance och Future Position X samt inbjudna gäster: TBD

13.45 | AI-akut med våra specialister

Våra AI-specialister från Savantic, Myrspoven, Utilifeed, och ABB tillsammans svara på AI-relaterade frågor från sektorns aktörer

14.45 | Summering av dagen

Projektledarna för Kraftsamling AI summerar dagen och tipsar om hur man kan få hjälp med sin AI-resa i nästa steg.

14.45 | Avslut

Moderator: Mariell Juhlin, Kraftsamling AI

Programmet kan komma att ändras, se evenemangets sida på Eventbrite för senaste versionen.

Läs mer och anmäl dig