Vad krävs för en digital fastighetsbildningsprocess?

Illustration fastighetsgränser på karta
Vad krävs för en digital fastighetsbildningsprocess?

Lantmäteriet har slutrapporterat regeringsuppdraget om digitaliseringens möjligheter i fastighetsbildningsprocessen. Vinsterna går att räkna hem i kvalitet, kostnad och tid. Insatser för att möjliggöra samhällsnyttan behöver prioriteras nu.

– Högre tempo i digitaliseringen av fastighetsbildningsverksamheten hos Sveriges 40 lantmäterimyndigheter skulle öka möjligheterna att effektivisera handläggningen för att snabbare få fram beslut för att bygga, utveckla och förvalta landets fastigheter och anläggningar. Det lagstiftningsarbete som krävs behöver prioriteras av regeringen och riksdagen under 2021. En grundförutsättning för digitalisering av fastighetsbildningsprocessen är kvaliteten på de digitala fastighetsgränserna. För att höja kvaliteten krävs att staten under 2021-2023 prioriterar resurser till arbetet samt ett ökat samarbete och statligt och kommunalt ansvarstagande i frågan, säger Sofi Almqvist, vd, Geoforum Sverige.

Läs mer om slutrapporten och Geoforums kommentarer

lediga jobb, medarbetare vid dator

nyhetsbrev platta kaffekopp

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo