Digitaliseringens tid är här

Digitaliseringens tid är här

Blogginlägg av Sofi Almqvist, Geoforum Sveriges vd

Digitaliseringen av samhället är här och sker med full kraft. Den pågående pandemin har inneburit att kravet på digitala möten och digitala verksamhetsprocesser har ökat starkt och det ser även ut att fortsätta. Det positiva i dessa utmanande tider är draghjälpen i den digitala utvecklingen. Vi fortsätter det arbetet under 2021.

Det pågår många initiativ för att utveckla den digitala infrastrukturen samt digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen för att nå uppsatta politiska mål. Exempelvis finns det nu ett förslag på hur direktivet om öppna data ska genomföras i svensk rätt och hur myndigheters arbete med att tillgängliggöra öppna data ska stöttas. Förslaget innehåller en ny öppna data-lag med bestämmelser om bland annat format på information och avgifter.

Vi kommer att svara på remissen, och är du intresserad av frågan är du välkommen att kontakta mig. Geoforum Sverige har länge drivit på för öppna geodata och nu är besluten glädjande nära!

Läs vidare i bloggen

lediga jobb, medarbetare vid dator

nyhetsbrev platta kaffekopp

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo