Öppna data och digitala myndighetsprocesser saknades i budgeten

Öppna data och digitala myndighetsprocesser saknades i budgeten

Samhällsbyggnadssektorns och areella näringars utmaningar är stora – för att hantera coronakrisen och samtidigt nå produktions- och hållbarhetsmål, krävs kraftfullare satsningar på digitalisering 2021-2024 och långsiktigare planer för öppna data de närmaste fem åren. Det skriver vi om i en debattartikel på bostadspolitik.se.

– Aktörer inom samhällsbyggnadssektorn har stora utmaningar med att klara sig igenom coronakrisen samtidigt som de ska uppnå hållbarhetsmål, målen för nyproduktion av bostäder och infrastruktur och alla målen i Agenda 2030. Därför hade vi i budgeten velat se kraftfullare och mer långsiktiga investeringar i öppna data, digitala samhällsbyggnadsprocesser och AI, säger Sofi Almqvist, vd Geoforum Sverige.

Läs mer i debattartikeln på bostadspolitik.se

lediga jobb, medarbetare vid dator

nyhetsbrev platta kaffekopp

Branschkalender

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo