Geoforums inspel till öppna data-utredningen

Geoforums inspel till öppna data-utredningen

Öppna data-utredningens särskilda utredare har i uppgift att lämna de förslag som ett genomförande av det omarbetade EU-direktivet Öppna data och PSI ger anledning till. Geoforum Sverige har ombetts skicka in kommentarer och synpunkter som kan vara till hjälp i utredningens arbete med att lägga fram ett förslag till lagstiftning vid ett svenskt genomförande av det omarbetade direktivet.

I vår skrivelse har vi avgränsat oss till frågan om vilka konsekvenserna blir av ett utökat digitalt tillgängliggörande och vidareutnyttjande av information. Vi fokuserar här på geodata, som utgör en betydande del av de datamängder som Lantmäteriet föreslår ska klassas som särskilt värdefulla.

Ta del av Geoforum Sveriges inspel här

lediga jobb, medarbetare vid dator

nyhetsbrev platta kaffekopp

Branschkalender

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo