Arbeta smart digitalt 28–29/9 + frukostar

Arbeta smart digitalt 28–29/9 + frukostar

Geoforum Sverige och BIM Alliance bjuder in till årets viktigaste konferens om digitalisering i samhällsbyggnadsprocessen! Vi har utvecklat konferensen till en digital mötesplats som ger dig inspiration, ökad kunskap och kontakter för fortsatt utveckling.

Helt nya möjligheter skapas när vi jobbar datadrivet i samhällsbyggnadsprocessen. Genom smart digitalisering, i kombination med kunskap från professionen och forskningen, kan vi effektivisera processerna, inkludera invånarna i planprocessen och få bästa förutsättningarna för att skapa hållbara städer och samhällen.

Konferensen genomförs den 28–29 september och med fem frukostwebbinarier under hösten/vintern. Här får du ta del av många praktikfall i framkant, aktiviteterna på nationell nivå, framtidsspaningar och internationella utblickar.

Läs programmet och anmäl dig

lediga jobb, medarbetare vid dator

nyhetsbrev platta kaffekopp

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo