Arbeta smart inom planering och byggande 28–29 september

Arbeta smart inom planering och byggande 28–29 september

I och med Covid-19 har vi flyttat konferensen Arbeta smart inom planering och byggande 2020 från april till 28-29 september. Då hoppas vi att vi har lämnat dagens kritiska situation bakom oss, och att många intressenter är sugna på att mötas!

Geoforum Sverige och BIM Alliance arrangerar denna nationella konferens för att visa på nyttan med digitalisering i samhällsbyggnadsprocessen.

Helt nya möjligheter skapas när vi jobbar datadrivet i samhällsbyggnadsprocessen. Genom smart digitalisering, i kombination med kunskap från professionen och forskningen, kan vi effektivisera processerna, inkludera invånarna i planprocessen och få bästa förutsättningarna för att skapa hållbara städer och samhällen.

Under konferensen får du ta del av många praktikfall i framkant, aktiviteterna på nationell nivå, framtidsspaningar och internationella utblickar.

Läs programmet och boka in dagarna

lediga jobb, medarbetare vid dator

nyhetsbrev platta kaffekopp

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo