Seminarium i riksdagen

Riksdagshuset
Seminarium i riksdagen

Riksdagsledamöter i civilutskottet har bjudit in bland andra Geoforum Sverige till ett seminarium i riksdagen den 29 januari på tema Öppna data och digital samhällsbyggnadsprocess för att främja byggandet och effektivisera samhällsbyggandet i hela landet.

Under seminariet kommer riksdagsledamöterna få en belysning av pågående processer i offentlig och privat sektor för att åstadkomma en digital samhällsbyggnadsprocess. De kommer också att få en redovisning av behoven av ändrad lagstiftning, kompetensökning och resurser i landets kommuner och statliga myndigheter.

Organisationerna som berättar om arbetet inom området och ger sina bud på vad som krävs är: Geoforum Sverige, BIM Alliance, Boverket, Lantmäteriet, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), IQ Samhällsbyggnad, Sveriges Byggindustrier och Fastighetsägarna Sverige. Infrastrukturdepartementet medverkar också, med en presentation om revideringen av EUs öppna-data-direktiv.

lediga jobb, medarbetare vid dator

nyhetsbrev platta kaffekopp

Branschkalender

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo