Kommunerna behöver komma upp på banan

Kommunerna behöver komma upp på banan

Analys av Susanne Nellemann Ek

Geoforum Sverige var inbjudna till Lantmäteriets dialogmöte i augusti om arbetet för en smartare samhällsbyggnadsprocess. Vad är det vi har framför oss? Vad säger de ansvariga myndigheterna Lantmäteriet och Boverket? Och hur får vi med kommunerna?

Vi kan förvänta att vi får en nationell plattform där viktiga data för samhällsplanering tillgängliggöras. Det är något att se fram emot. Alla aktörer inom samhällsbyggnad ska skörda från samma källa.

Lantmäteriet ser att för att det ska bli verklighet krävs att offentliga sektorns åtagande blir större gällande det de kallar datavärdskap. 

Läs vidare om rollerna i digitaliseringsarbetet