Fokus på tillgång till data i Almedalen

Fokus på tillgång till data i Almedalen

Analys av Susanne Nellemann Ek

När jag besökte Almedalen för första gången för Geoforum år 2015 så var öppna data och värdet av öppna geodata något som ett antal myndigheter presenterade på sina scener. Fyra år senare, när Almedalsveckan 2019 ska summeras, kan jag konstatera att frågan om öppna data avancerat och nu finns på makthavarnas bord.

På plats i Almedalen talade digitaliseringsminstern Anders Ygeman om den enorma potentialen med öppna data. Han sa att vår utmaning i Sverige är att paketera och distribuera öppna data. Han gav även sin syn på hur investeringen i öppna geodata från Lantmäteriet ska finansieras. Där nyttorna uppstår ska finansieringen hämtas.

Hand i hand med detta har fokus under dessa fyra år förflyttats från digitalisering i bred bemärkelse till smarta städer, artificiell intelligens (AI) och till årets fokus på data.

Läs vidare