Geoforums vd går vidare till BIM Alliance

Geoforums vd går vidare till BIM Alliance

Susanne Nellemann Ek lämnar uppdraget som Geoforum Sveriges vd och kanslichef för att bli vd för BIM Alliance, en branschförening som liksom Geoforum verkar för digitalisering inom samhällsbyggnadssektorn. Rekrytering av en ny vd pågår.

– Under Susanne Nellemann Eks ledning har Geoforum blivit en tydligare röst i debatten för att långsiktigt främja samhällsnyttan av geodata och en datadriven utveckling av ett hållbart samhälle. Vi gratulerar BIM Alliance till en utmärkt rekrytering. En positiv effekt av detta är att Susanne med sin kompetens inom geodata kan verka för ytterligare korsbefruktning av områdena GIS och BIM, tillsammans med en fördjupad samverkan mellan BIM Alliance och Geoforum, vilket i sin tur ger en stor nytta för samhällsbyggnadssektorn som helhet, säger Eric Jeansson, Geoforum Sveriges ordförande.

Läs mer i vårt pressmeddelande