Geoforums remissvar om nya regler för detaljplaner

Geoforums remissvar om nya regler för detaljplaner

Ta del av och tyck till om Geoforum Sveriges yttrande över Boverkets förslag till regler som ska skapa förutsättningar för digital planinformation. Omställningen till digital hantering av detaljplaneinformation är viktig då det bidrar till att lösa flera knutar kring effektivitet, demokrati och pedagogik samt återanvändbarhet av information.

Vi är positiva till att de nya föreskrifterna är tvingande; det krävs tydlighet för att åstadkomma en övergång till digital informationshantering. Det behövs regler som leder till att detaljplaneinformationen blir standardiserad, digital samt öppen och därmed maskinläsbar.

Geoforum anser dock att förslaget har tappat fokus på att snabba upp kommunernas digitaliseringsutveckling, och istället handlar om att hårt styra administrativ formalia kring detaljplanens dokument utifrån ett pappers- och pdf-perspektiv. 

Läs vårt utkast till remissvar och tyck till!

lediga jobb, medarbetare vid dator

nyhetsbrev platta kaffekopp

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo