Årets genomlysning av öppna data

Årets genomlysning av öppna data

Geoforum Sverige bjöd för tredje året i rad in till seminarium för genomlysning av utvecklingen inom öppna geodata. Även i år deltog en riksdagsledamot – Civilutskottets vice ordförande Larry Söder (KD), som tog del av dagen och gav sin syn på saken.

Geoforums vd Susanne Nellemann Ek inledde dagen med att poängtera att för en framtid där digitalisering och artificiell intelligens förändrar arbetsprocesser och samhället – krävs att vi ökar investeringarna för att säkra datakvaliteten. 80 procent av AI handlar om att ha tillgång till bra data.

Den pågående utvecklingen och framgångarna med kvalitetssäkrade och tillgängliga data kommer vara extremt viktiga för hur vi lyckas med målsättningen att ”ta tillvara digitaliseringens möjligheter” för att ge mer välfärd för fler – med färre resurser.

Läs vidare om budskapen under seminariet 

lediga jobb, medarbetare vid dator

nyhetsbrev platta kaffekopp

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo