Inbjudan till att Arbeta smart inom planering och byggande!

Inbjudan till att Arbeta smart inom planering och byggande!

Helt nya möjligheter skapas när vi jobbar datadrivet i samhällsbyggnadsprocessen. Genom smart digitalisering, i kombination med kunskap från professionen och forskningen, kan vi effektivisera processerna, få med invånarna i planprocessen och få fram bästa möjliga underlag för att skapa hållbara städer och samhällen. 

För att visa på nyttan med att jobba datadrivet i samhällsbyggnadsprocessen arrangerar Geoforum Sverige tillsammans med BIM Alliance den nationella konferensen Arbeta smart inom planering och byggande 2020, 21-22 april i Stockholm

Du som deltar får: 

  • ta del av praktikfall i framkant
  • den bästa omvärldsbevakningen av aktiviteterna på nationell nivå
  • framtidsspaningar och internationell utblick
  • inspiration till digitaliseringsarbetet på hemmaplan
  • träffa andra som vill snabba på digitaliseringen inom området!

Läs mer om konferensen och anmäl dig

lediga jobb, medarbetare vid dator

nyhetsbrev platta kaffekopp

Branschkalender

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo