Boka in 21-22 april för att Arbeta smart!

Man med mobiltelefon i stadsmiljö
Boka in 21-22 april för att Arbeta smart!

Helt nya möjligheter skapas när vi jobbar datadrivet i samhällsbyggnadsprocessen. Genom smart digitalisering kan vi få med invånarna i planprocessen, korta planerings- och byggtider samt skapa hållbara städer och samhällen.

För att visa på nyttan med att jobba datadrivet i plan- och byggprocessen arrangerar Geoforum Sverige Arbeta smart inom planering & byggande 2020

Är du intresserad av att jobba effektivt med data i samhällsbyggnadsprocessen? Då ska du boka in 21-22 april då vi arrangerar denna nationella mötesplats i Stockholm.

Under konferensen och i utställningen får du:

  • den bästa omvärldsbevakningen av aktiviteterna inom området
  • ta del av praktikfall i framkant
  • inspiration till jobbet på hemmaplan
  • träffa andra som vill mer!

Programarbetet är nu igång. Hör av dig om du har tips!