Lyckat med 1100 deltagare på Position 2030

Göran Lindsjö på scen framför stor publik på Position för digitalt samhällsbyggande 2030
Lyckat med 1100 deltagare på Position 2030

Den 19 och 20 mars samlade vi aktörer från hela samhällbyggnadssektorn på Kistamässan i Stockholm. Syftet med konferensen var att dela erfarenheter om hur man använder digitala verktyg för att bygga hållbara städer och en hållbar landsbygd. Nära 1100 personer deltog under de två dagarna.

– Med denna mötesplats ville vi skapa förståelse för sammanhang, helhetsperspektiv och betydelse av samarbete i den samhällsbyggnadsprocess och teknikutveckling vi alla är en del av. För att komma framåt och ta tillvara på digitaliseringens kraft måste vi förändra vårt arbetssätt och det kan vi inte göra var för sig – hela sektorn behöver mötas och börja jobba på ett nytt sätt tillsammans, säger Susanne Nellemann Ek, vd Geoforum Sverige.

På Position stod det klart att samhällsbyggnadssektorn är ense om nyttan med den digitala transformationen som vi har framför oss. 

Läs vidare om dagarna

nyhetsbrev 580

lediga jobb banner 580

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo