Geoforum på DIGGs nätverksträff om öppna data

Geoforum på DIGGs nätverksträff om öppna data

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) bjöd in till nätverksmöte kring arbetet med öppna data. Geoforum deltog och bidrog. Det är Kristine Ulander som jobbar med öppna data inom DIGG. Myndigheten hoppas på att kunna förstärka öppna-data-arbetet med fler anställda men i dagsläget finns ingen regering som kan ta beslut.

Första nätverksträffen den 6 december hade en bred representation av framförallt statliga myndigheter. Datahanteringen i offentlig sektor är i stark utveckling. Arbetet med grunddataprogrammet kommer att sätta avtryck. I kommuner och regioner som prioriterar öppna data är arbetet inriktat på att göra det enkelt för dataägare, till exempel kommuner, att öppna upp sina data. 

Magnus Enzell från enheten för digital förvaltning på Finansdepartementet presenterade Sveriges utmaningar och möjligheter för en övergång till än mer datadriven innovation i offentlig sektor.

Läs mer om DIGGs träff om öppna data

nyhetsbrev 580

lediga jobb banner 580

Branschkalender

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo