Utblick Danmark

Utblick Danmark

Av Susanne Nellemann Ek, vd Geoforum Sverige

Kortdage är Danmarks stora årliga event med en agenda som både vill utmana och samla den danska geodatabranschen med både offentliga och privata aktörer. Jag besökte konferensen, i sällskap av 850 övriga deltagare, och delar här med mig av mina intryck från Danmark. Från stora scenen gavs både kritik och beröm till branschen.

Det är alltid intressant att lyssna till Styrelsen for dataforsyning og effektivisering i Danmark, SDFE. De har sedan 2012 jobbat extremt målinriktat för att realisera värdet av data och geodata. Sedan 2012 med öppna geodata. På Geoforum Danmarks arrangemang Kortdage konstaterar styrelsens direktör Kristian Möller dock att det fortsatt finns ett problem när det gäller offentliga sektorns fokus.

Läs vidare i Susannes inlägg

nyhetsbrev 580

lediga jobb banner 580

Branschkalender

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo