Är det inte bara snömos?

Virtuell stad i Dagens industri
Är det inte bara snömos?

Av Susanne Nellemann Ek, vd Geoforum Sverige

Vad betyder kommunernas arbete med smart-stad-strategi för dig som arbetar med samhällsplanering, geodata och GIS, eller är leverantör till kommunen? Och vad är egentligen smart stad – är det inte bara snömos?

Vi kommer att använda all den data som skapas i både stad och land. Vi kommer i någon form att skapa en digital stadshjärna som kan reagera på folks önskemål och behov. Vi kommer att skapa digitala modeller av vår verklighet som vi kan använda för att testköra de förändringar som vi planerar eller står inför, till exempel utbyggnad av den bebyggda miljön eller klimatförändringarna.

Geodata har varit grunden i detta hittills och det kommer även att vara det i framtiden. Det är därför smarta städer är ett viktigt område för geodatabranschen att förstå.

Läs vidare i Susannes inlägg

nyhetsbrev 580

lediga jobb banner 580

Branschkalender

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo