Call for Content till Position – för digitalt samhällsbyggande 2030

Stockholm Slussen vid solnedgång
Call for Content till Position – för digitalt samhällsbyggande 2030

Nu är du välkommen att bidra till konferensinnehållet på Position – för digitalt samhällsbyggande 2030.

Position är en mötesplats för lärande, inspiration och samverkan inom digitalt samhällsbyggande. Under två dagar i mars för vi dialog om hur vi, på bästa sätt, med digitala verktyg och processer, kan skapa hållbara städer och en hållbar landsbygd. Här lyfter vi fram de goda exemplen. Vilka kan du bidra med?

Geoforum Sverige arrangerar denna konferens och mässa tillsammans med Kartografiska Sällskapet, Samhällsbyggarna, Föreningen Sveriges Stadsbyggare och BIM Alliance på Kistamässan i Stockholm den 19-20 mars 2019.

Ditt förslag vill vi ha senast 11 juni.

Läs mer om teman och lämna förslag