Behov av snabb övergång till öppna geodata

Erik Ottoson (M) och Ola Johansson (C) i panel på Geoforums frukostseminarium.
Behov av snabb övergång till öppna geodata

Det är samhällsekonomiskt lönsamt om staten öppnar sina geodata men det har ännu inte skett. Den 9 mars höll vi ett frukostseminarium om öppna geodata med politiker och näringslivsrepresentanter i panelen.

Många goda exempel på samhällsnytta och innovationer med öppna geodata lyftes under seminariet. Det fanns en samstämmighet om behovet av en snabb övergång till öppna data; det är en förutsättning för att Sverige ska bli framstående inom digitalisering och smarta städer.

Riksdagsledamöterna Erik Ottoson (M) och Ola Johansson (C) var ett par av paneldeltagarna.

Fastighetstidningen rapporterade från frukostseminariet.

Läs artikeln i Fastighetstidningen