Möte med digitaliseringsministerns statssekreterare Alf Karlsson

Alf Karlsson statssekreterare hos bostads- och digitaliseringsministern
Möte med digitaliseringsministerns statssekreterare Alf Karlsson

Den 6 mars träffade Geoforum Sverige statssekreterare Alf Karlsson för att berätta om Geoforums insatser för att främja utvecklingen av en digital samhällsbyggnadsprocess, öppna geodata och smarta städer samt övergripande öka användningen av geodata. Alf Karlsson leder, som statssekreterare, arbetet närmast bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson och ansvarar för planering och samordning.

Alf Karlsson konstaterade att behovet är stort av denna typ av forum där kommuner, myndigheter och företag möts. För honom får det gärna finnas tio Geoforum – behoven är stora. Den digitala mognaden är ojämn. Alf Karlsson stödjer vårt arbete och han ser att Geoforum har en viktig roll i det kompetenslyft som ska göras inom samhällsbyggnadssektorn.

Läs mer om mötet

bli medlem 580 gra

nyhetsbrev 580

lediga jobb banner 580

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo slideshare logo