Arbeta smart inom planering & byggande!

Grön stad i hand
Arbeta smart inom planering & byggande!

Med smart digitalisering kan vi få med invånarna i planprocessen, spara tid och pengar vid planering och byggande och minska miljöpåverkan. För att visa på digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen bjuder Geoforum Sverige och Lantmäteriet in till konferensen Arbeta smart inom planering & byggande 2018 den 2-3 maj på Kistamässan.

Under dagarna lyfter vi organisationers omställning till nya digitala arbetssätt och goda exempel på digitala informationsflöden för ökad effektivitet, visualisering för bättre kommunikation och geografiska analyser för bättre beslutsstöd i samhällsbyggnadsprocessen. 

Här tar du del av det senaste, får inspiration och träffar andra som vill snabba på digitaliseringen inom området. Konferensen samlar över 100 deltagare.

Läs programmet och anmäl dig du också

bli medlem 580 gra

nyhetsbrev 580

lediga jobb banner 580

Branschkalender

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo slideshare logo