Ansökan om medel från regeringen

Pengar i jord som ger skott
Ansökan om medel från regeringen

Geoforum Sverige har ansökt om 1,5–2 miljoner kr/år under tre år för att kunna fortsätta och utöka vårt arbete för att främja utvecklingen av en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess, öppna geodata och ökad kompetens inom geodataområdet. Ansökan är ställd till bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson på Näringsdepartementet.

Medlen kommer att användas till vårt arbete med att sprida goda exempel och stimulera innovation och utveckling av nya arbetssätt för att arbeta smart med digitaliseringens möjligheter inom planering och byggande. Särskilt fokus kommer att ligga på smarta städer, öppna geodata och digital samhällsbyggnadsprocess.

Läs mer i vår ansökan om medel

bli medlem 580 gra

nyhetsbrev 580

lediga jobb banner 580

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo slideshare logo