Geoforum i workshop om forskning för hållbart samhällsbyggande

Flygbild över Huskvarna
Geoforum i workshop om forskning för hållbart samhällsbyggande

Den 3 oktober arrangerade forskningsrådet Formas en workshop om den nationella forskningsagendan för hållbart samhällsbyggande. Geoforum Sveriges vd Susanne Nellemann Ek medverkade för att lyfta fram de forsknings- och kunskapsbehov som finns inom geodataområdet.

Målet med workshoppen var att tillsammans ta fram en gemensam bild av kunskapsbehoven inom området hållbart samhällsbyggande. Resultatet kommer att ligga till grund för den nationella forskningsagendan för programmet inom hållbart samhällsbyggande.

Läs Geoforum Sveriges budskap

bli medlem 580 gra

nyhetsbrev 580

lediga jobb banner 580

Branschkalender

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo slideshare logo