Fortbildningskurser i GIS för digitalisering

Kunskapslyft och utbildning i GIS
Fortbildningskurser i GIS för digitalisering

Ett delprojekt inom Smart Built Environment ska ta fram ett paket med kompetenshöjande kurser i BIM och geodata/GIS för digitalisering inom planering och byggande. Geoforum Sverige är engagerad i arbetet med att ta fram kurspaketet tillsammans med exempelvis medlemmarna Lunds universitet, Högskolan i Gävle och Lantmäteriet. Vår kanslichef Susanne Nellemann Ek representerade geodatabranschen på den första workshoppen om kurspaketet den 31 maj.

Kursinnehållet ska vara av hög kvalitet och kurserna kommer att ge högskolepoäng eller certifikat. Kursstart är planerad till våren 2018.

Du kan vara med och påverka utbildningen genom att ge synpunkter på det preliminära kursinnehåll som nu arbetas fram. 

Läs mer och anmäl ditt intresse