Vad säger regeringens digitaliseringsstrategi?

Digitaliseringsstrategin
Vad säger regeringens digitaliseringsstrategi?

Den 18 maj presenterades strategin för regeringens digitaliseringspolitik, som många väntat på. Offentliga sektorn är ett område där digitaliseringen går långsamt, och här är det dags för regeringen att peka med hela handen, enligt digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Strategin anger hur digitaliseringspolitiken ska bidra till konkurrenskraft, full sysselsättning samt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Fem delmål har satts upp för att nå det övergripande målet.

Geoforum Sveriges näringspolitiska talesperson har kommenterat digitaliseringsstrategin.

Läs vidare om strategin och kommentarerna

bli medlem 580 gra

nyhetsbrev 580

lediga jobb banner 580

Branschkalender

twitter logo 70 linkedin logo 70 facebook logo 70 slideshare logo 265