Samarbeten

Samarbeten

ULI Geoforum har ett unikt nätverk inom geodatabranschen och samarbetar med en rad olika organisationer, myndigheter och företag, för att på bästa sätt tillvarata medlemmarnas intressen.

Exempelvis har vi (eller har nyligen haft) samarbeten med regionala GIS-föreningar, Kartografiska Sällskapet, BIM Alliance, IQ Samhällsbyggnad, Boverket, Lantmäteriet, Samhällsbyggarna med flera. Det handlar främst om väl definierade och avgränsade projekt.

ULI Geoforums internationella samarbeten rör främst nätverket GI Norden och den europeiska paraplyorganisationen EUROGI.